E.U.C.
Elektronické Učebné Centrum
Aktuálny jazyk: SK | EN DE HU |
Vítajte návštevník | Prihlásenie Nový užívateľ
Skip Navigation Links
||
S.S.C.I.T.
||
Prihlásenie
|
W.V.C.
E.U.C.
eLearning
Download
Vojnové režimy
Network Work
|
Hľadanie
|
Sponzori
Partneri
|
RSS Feed
Stručný opis
Projekt „Elektronické učebné centrum novej generácie“ je zameraný na zvýšenie kvality, flexibility a dostupnosti ďalšieho vzdelávania, ktoré sa zakladá na používaní najnovších informačných technológií a inovatívnom prístupe k realizácii učebného procesu. Učebné centrum bude vytvárať, testovať a realizovať rôzne experimentálno-inovatívne vzdelávacie aktivity podobné e-learningu alebo web-learningu. Bude získavať a spracovávať informácie a na ich základe vytvárať rôzne interaktívne, multijazykové a multiplatformové učebné moduly, ktoré je možné medzi sebou kombinovať a spájať do väčších modulov - programov. Jednotlivé získané moduly budú následne využívané pri vzdelávacích programoch a budú prístupné v tlačenej forme alebo na webovej doméne, e-mailom a cez mobilné zariadenia, za účelom získania a posilnenia zručností v oblasti informatiky, zabezpečenia celoživotného vzdelávania, zlepšenia adaptability pracovnej sily a zvýšenia vzdelanostnej úrovne.

Ciele projektu
  • Vytvorenie Elektronického učebného centra novej generácie, ktoré bude realizovať podporu rozvoja nových experimentálno-inovačných foriem vzdelávania (typu e-learning).
  • Spracovávanie informácií pre prípravu jednotlivých nových foriem vzdelávacích aktivít, získavanie informácií od rôznych spoločností, zo siete internet a realizácia rôznych prieskumov.
  • Spracovanie informácií, vypracovávanie, testovanie a úprava jednotlivých vzdelávacích modulov, učebných osnov a elektronických učebných modulov. Ich následná distribúcia cez web doménu, CD médiom, e-mailom, cez PC a mobilné zariadenia.
  • Výroba a distribúcia rôznych brožúr a podporných materiálov, zber a šírenie informácií o inováciách v ďalšom vzdelávaní.
  • Zvyšovanie prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu zavádzaním nových foriem vzdelávania. Experimentálno-inovatívne vzdelávania v centre, e-mailom, cez web doménu, zasielaním CD médií a prístupom z mobilných zariadení.
  • Zavádzanie podpory modulárneho systému vzdelávania a tým zabezpečenie flexibility a kvality vzdelávania.
  • Realizácia jednotlivých vzdelávaní. Implementácia vzdelávacích programov zameraných na získanie a prehĺbenie zručností v oblasti informačných technológií. Podpora celoživotného vzdelávania cieľových príjemcov. Vzdelávacie aktivity, zamerané na zlepšenie adaptability pracovnej sily.
  • Príprava a realizácia webovej domény, formou ktorej sa budú realizovať elektronické vzdelávacie aktivity.

Prehľadávanie:
Live | Google

Funkcie stránky
None

Darujte 2%!
Rozhodnite sami a darujte 2% z vašej zaplatenej dene.
Ďalšie informácie

Speech web

Start TTS

Ďalšie info...

Support program
Pomôžte nám a podporte pripravovaný grantový systém pre oblasť IKT a kybernetiky!
Ďalšie informácie

Vzdelávanie
Všeobecné pojmy
Počítačové prostredie
Spracovanie textu
Tabuľový kalkulátor
Tvorba webu
Ďalšie informácie


Dnes je:
1. 10. 2022
.
Kontaktujte nás Upravte svoj profil Ochrana osobných údajov Podmienky používania S.S.C.I.T.
Posledná aktualizácia: 7/22/2009 11:27:28 PM
04ED6C0D-40FA-48fb-9743-E27D84EB170F